Network & CCTV Service

บริการด้าน ระบบเครือช่าย และ กล้องวงจรปิด 

ทางเรามีบริการตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย และ กล้องวงจรปิด ทั้ง มีสาย และ ไร้สาย , ภายใน และ ภายนอกอาคาร ท่านสามารถเลือกอุปกรณืที่ เหมาะสมกับ ความต้องการ และ งบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อความคุ้มค่า ของท่า 

There are no products to list in this category.
Powered By OpenCart
IT delivery © 2021